Gravid & förlossning
Barnmorskan: "Man måste förstå allvaret med bakterier"
Gravid & förlossning
Listeriaforskaren: "Ät aldrig direkt ur paketen!"
Gravid & förlossning
Toxoplasmos och listeria – stora nojor för gravida