På Årets mama-galan i december förra året gick startskottet för vår kampanj "Slå inte mamma". Vi vill med den sätta fokus på alla utsatta mammor som lever under psykiskt och fysiskt våld i familjen. Det här kan du göra för att hjälpa utsatta mammor.

I år skänker alla medverkande i årets mama-galan sina arvoden till Alla Kvinnors Hus i Stockholm, men vad kan man som privatperson göra för att hjälpa er i ert arbete?
– Vi välkomnar alla som vill stötta vårt arbete att bli medlemmar. Ju fler medlemmar vi är, ju större tyngd får vi bakom våra krav på bättre stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, bättre behandling för våldsutövande män. Vi vill också att samhället satsar på ett effektivt och allvarligt menat förebyggande arbete på både struktur- grupp- och individnivå. Ett medlemskap kostar 150 kronor per år. Män välkomnas som stödmedlemmar.

Vem står bakom Alla Kvinnors Hus?
Alla Kvinnors Hus är ideell medlemsförening som bildades 1979. I dag har vi cirka 600 medlemmar.  Alla Kvinnors Hus får ekonomiskt stöd från Stockholms stad, Landstinget, Länsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten och Allmänna arvsfonden. Men det räcker inte. Vi lägger ner mycket kraft och energi på att samla in pengar i många olika sammanhang. Vi är beroende av gåvor och insamlingar. Därför är vi mycket glada över att i år bli uppmärksammade av tidningen mama!

På vilket sätt kan ni hjälpa utsatta kvinnor?
– Vi erbjuder skyddat boende för kvinnor, och deras barn som lever under hot. Vi kan ta emot upp till 11 kvinnor och deras barn samtidigt. Under vistelsen på Alla Kvinnors Hus erbjuds både kvinnor och barn stödsamtal, praktisk hjälp och aktiviteter.
Vi erbjuder även stödsamtal, individuellt eller i grupp för kvinnor och barn som inte bor i det skyddade boendet. Nytt för i år är att vi har speciella grupper för kvinnor som är 55+, tonårspojkar, vars mödrar utsats för våld, och en speciell mammagrupp. Vi har grupper för våldsutsatta kvinnor och för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Utöver detta har vi en telefonjour sju dagar i veckan. Onsdagar och söndagar bemannas telefonjouren av jurister. Varannan vecka har vi dövjour.

Finns det några tydliga tecken som skulle kunna vittna om att någon i ens bekantskapskrets är utsatt för våld?
– En kvinna som är utsatt för våld av sin partner är ofta också kontrollerad av honom. Hon hämtas och lämnas om hon är ute på någon aktivitet, partnern ringer ofta och kontrollerar vad som händer. Kvinnan går inte gärna ut på egen hand, utan tackar ofta nej om hon blir bortbjuden. Paret lever allt mer isolerat. Andra saker som man ska vara uppmärksam på är om partnern verkar överdrivet svartsjuk, får raserianfall, slår sönder saker eller använder nedsättande tilltal om kvinnan eller har en allmänt tveksam kvinnosyn.
– Rent fysiskt kan manvara uppmärksam på blåmärken, omotiverat långärmad klädsel (till exempel i högsommarvärme) och ovilja att visa sig avklädd i till exempel i bad och idrottssammanhang. Tänk på att våld även förekommer i samkönade relationer.

Vad är det bästa man göra om man kanske misstänker att en nära väninna utsätts för våld? Ska man konfrontera henne?
– Våga fråga och våga tro på vad du får höra. Fördöm inte, ställ inga villkor Lyssna stötta och visa att du är att lita på. Ge förslag på var man kan få hjälp. Visa på kvinnans styrka och hennes valmöjligheter. Bidra till att få skador dokumenterade med anteckningar och bilder. Gör klart för henne att du inte accepterar partnerns beteende. Undvik att konfrontera partnern, det kan skapa en farlig situation för kvinnan. Du kan själv göra en polisanmälan – det går att göra anonymt. Finns det barn i förhållandet bör du anmäla till socialtjänsten
– Glöm inte att våld och hot alltid är ett brott även om det sker inom en relation och att barn far illa av att växa upp i ett hem där det förekommer våld.