Förlossningsdepression

Var tionde mamma drabbas av förlossningsdepression. Är du orolig för att du har drabbats av förlossningsdepression ska du alltid kontakta bvc.

➥ Ungefär en av tio nyblivna föräldrar får en lättare eller svårare förlossningsdepression. De flesta blir bra inom ett halvår.

➥ Tillfällig nedstämdhet efter förlossningen, så kallad baby blues, drabbar varannan nybliven mamma. Detta går vanligtvis över inom två veckor.

➥ Förlossningsdepression skiljer sig inte från en vanlig depression, men precis som andra omvälvande händelser i livet kan förlossningen göra en mer sårbar.

➥ Vanliga kännetecken: nedstämdhet, extrem trötthet, svårt att känna glädje för barnet, skuldkänslor, känslor av hopplöshet, humörsvängningar, ångest, sömnproblem, stark oro, koncentrationssvårigheter, tankar om att skada sig själv eller barnet.

➥ Är du orolig för att du drabbats av en förlossningsdepression ska du alltid kontakta bvc. Känns situationen outhärdlig och akut kan du söka vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning.

Källa: 1177, Vårdguiden.