Ett trotsbarns 10 budord (vi har alla behövt genomlida detta)

Någon gång i tiden träffades alla trotsbarn och tog fram dessa 10 budord. Så MÅSTE det vara!