Experten om sekundär infertilitet

Per-Olof Karlström, överläkare på fertilitetsenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, svarar på frågor om sekundär infertilitet.

Vad är sekundär infertilitet?
– Sekundär infertilitet (barnlöshet) innebär att man har svårt att få barn nummer två.

Hur många söker hjälp för sekundär infertilitet?
– Två tredjedelar söker för primär barnlöshet och en tredjedel för sekundär barnlöshet.

Vilka riskfaktorer finns det?
– Par som har svårt för att få barn överhuvudtaget har liten chans till en graviditet. Då kan det ta lång tid att få nästa barn. En annan anledning är att man har haft en infektion mellan förlossning och nästa försök att bli gravid. Infektionen kan man ha fått i samband med förlossningen eller efteråt. Den kan leda till en sammanväxning i äggledaren, vilket kan göra det svårt att bli gravid.

– Ålder är också en viktig faktor. Skaffar man sitt första barn vid 34 och vill ha det andra vid 36–37 kan fertiliteten ha minskat, men det är väldigt individuellt. Har man lätt att få barn vid 34 kan man vara fertil till 42. Har man en lägre fertilitet kan den kraftigt försämras redan vid 37–38. Det kan en utredning visa. En läkare tar hormonprover och får veta hormonstatus.

– Förhöjd halt av FSH (follikelstimulerande hormon) tyder på att äggstockarna inte är helt okej. Man kan också drabbas av sekundär barnlöshet när man skaffar sig en ny partner och den partnern har problem med fertiliteten.