Kitty Störby Jutbring och maken Per har äntligen bestämt vad sonen, som gått under arbetsnamnet "Kringlan", ska heta. Kolla in namnet de valt i Kittys blogg!