Har Laila Bagge Wahlgren extensions? Hur tjänar hon sina pengar? När hade hon sin första fylla? Laila Bagge Wahlgren har haft frågestund! Läs alla frågorna och svaren i Lailas blogg!