Att låta vaccinera sina barn eller inte är en het fråga. ”Riskerna med sjukdomarna är större än riskerna med vaccineringen”, säger Agneta Holmström på Socialstyrelsen. ”Föräldrarna måste få objektiv information”, säger Ursula Flatters, läkare på Vidarkliniken i Järna.

H

ur var det nu med vaccinationerna – tur man har koll på var man la vaccinationskortet sist, eller hur? (Skrivbordet, tredje kökslådan eller längst in i medicinskåpet? Hjälp!)

Vi är många som inte riktigt minns vilka sprutor barnen har fått och inte fått, men det brukar ordna sig ändå så länge man följer bvc:s och skolornas program. Vilket alla dock inte gör. Sedan 90-talet har ryktet (som aldrig fått medicinskt stöd) att vaccin kan orsaka autism hos små barn florerat i omgångar, något som har gjort vissa grupper så skeptiska att de helt enkelt tackar nej till alla sorters vaccin. Vilket på sikt kan leda till att nästan försvunna, farliga sjukdomar som mässlingen får fäste igen.

vaccinera-barn-nackdelar

Foto: gettyimages

Ska man vaccinera sitt barn?

När det visade sig att barn drabbades av den kroniska sjukdomen narkolepsi efter massvaccineringen mot svininfluensa 2009 satte det förstås ny fart på debatten. Samtidigt finns det föräldrar som väljer att vaccinera sina barn mer än vad som erbjuds fritt på bvc och i skolan. Och valet är fritt – det finns ingen obligatorisk vaccination i Sverige.

Men hur diskussionerna än går visar statistiken att vi fortsätter att vaccinera våra barn i ungefär samma omfattning som tidigare. Agneta Holmström, enhetschef för hälsoskydd och smittskydd på Socialstyrelsen, är lättad över det. Hon förstår om föräldrar oroar sig sedan svininfluensavaccinet länkades till narkolepsi, men menar att det är viktigt att hålla isär de olika vaccinerna.

”Riskerna med sjukdomarna är betydligt högre än riskerna med själva vaccineringen.”

– Svininfluensavaccinet, som togs fram när vi stod inför risken att drabbas av en plötslig pandemi, är en annan sak än barnvaccinerna i barnvaccinationsprogrammet. De har funnits under många år och har utvärderats oerhört noga, säger hon.

LÄS OCKSÅ: David, 7, fick narkolepsi av svininfluensavaccinet

vaccinera-barn-spruta
Socialstyrelsen rekommenderar vaccination

Socialstyrelsen, myndigheten som utreder vilka vaccinationer som ska ingå i det svenska vaccinationsprogrammet, rekommenderar att alla barn tar de vaccinationer som erbjuds inom barn- och skolhälsovård med hänvisning till att sjukdomarna är allvarliga, i vissa fall kan de orsaka bestående skador eller vara dödliga.

Varför skulle man inte vaccinera sina barn?

Men det finns föräldrar som anser att man inte bör vaccinera små barn. Antroposofin, en andlig, filosofisk rörelse, med säte i Järna utanför Södertälje, utmärker sig i Smittskyddsinstitutets statistik för att i mindre utsträckning än genomsnittsföräldern vaccinera sina små barn. Förra året fick också sjukdomen röda hund fäste i området.

Ursula Flatters är allmänläkare och utvecklingschef på Vidarkliniken i Järna, där man kombinerar skolmedicin med antroposofisk läkekonst. Hon betonar att hon och hennes kolleger följer regelverket och informerar föräldrarna om vaccinationerna.
– Men vi driver inte någon kampanj för, utan vi svarar på frågor och delar med oss av vår kunskap om både för- och nackdelar. Eftersom det är föräldrarna och ingen annan som ska ta ställning för eller emot är det viktigt att de får objektiv information och att vi tillåter reflektion.

Ett alternativ är att avvakta med vaccin tills barnen är lite äldre

En del av föräldrarna väljer att avvakta med vaccinationer tills barnet är lite äldre.
– Dels känner de sig trygga med att de små barnen skyddas genom amningen och mammornas antikroppar, dels vill de helt enkelt inte utsätta barnets kropp för den utmaning en vaccination innebär innan deras immun- och nervsystem är mer moget. Att Socialstyrelsen valt att lägga alla vaccinationer under bvc-tiden när barnen är små, är inte bara för att det är bäst för individen, utan för att det är mest praktiskt och bäst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, menar Ursula Flatters.

Hon förklarar också att det är vanligt att föräldrar med antroposofisk livsstil väljer att se till varje sjukdom för sig när de bedömer för- respektive nackdelar med vaccination, och då väljer bort vaccinationer som inte känns lika angelägna.
– Det är skillnad på till exempel stelkramp och röda hund, säger Ursula Flatters.

vaccinera-barn-rotavirus

Foto: gettyimages

Kompletterande vaccinationer till barnvaccinationsprogrammet

3 vanliga vaccinationer att komplettera med Rotavirus

Viruset orsakar diarré och är en av de tolv stora barndödarna i världen. Så gott som alla barn insjuknar en eller flera gånger i en rotavirusinfektion före 3 års ålder. I Sverige sjukhusvårdas cirka 2 000 barn varje år på grund av rotavirusdiarré.
Vad gäller: Vaccinationen ges i två eller tre doser beroende på vaccin.
Ålder: Vaccinationen ska vara avslutad före barnets 24:e eller 32:a vecka, beroende på vaccin.
Pris: Cirka 750 kronor/dos.

Varicella (vattkoppor)

Mycket smittsam och mestadels ofarlig sjukdom, men allvarliga komplikationer kan förekomma. Sjukdomen orsakar ofta 1–2 veckors frånvaro från förskola eller skola (och vab!). Vattkoppor kan vara särskilt allvarlig för barn med nedsatt immun försvar och för nyfödda med smittad mamma. Bältros, som orsakas av samma virus, kan bli allvarlig för äldre och personer med nedsatt immunförsvar.
Vad gäller: Vaccination ges vid två tillfällen.
Ålder: Från cirka ett års ålder.
Pris: Cirka 675 kronor/dos.

TBE (tick borne encefalitis)

Överförs vid fästingbett och kan ge infektion i hjärnan och nervsystemet, med långvariga och i vissa fall bestående besvär och kan i mycket sällsynta fall leda till döden. Vaccin kan ges från ett års ålder, men det är inte så angeläget att vaccinera barn under tre år eftersom de i regel får lindrigare symtom om de insjuknar.
Vad gäller: Två doser första året, påfyllnadsdos efter ett år, efter tre år och därefter vart femte år.
Pris: Cirka 300 kronor per dos.

FOTNOT: LÄKARORDINATION KRÄVS FÖR VACCINATION MOT ROTAVIRUS, VARICELLA OCH TBE. DET ORDNAS I EN ENKEL PROCEDUR DÄR VACCINATIONEN GÖRS.

Det finns också föräldrar som vaccinerar utöver barnvaccinations-programmet. Carl Granert, infektionsläkare på Cityakuten vaccination och resemedicin i Stockholm, berättar att det vaccin som föräldrar vanligen kompletterar med, förutom resevacciner, är vaccin mot TBE – ett virus som överförs vid fästingbett.

Vaccin mot rotavirus (som kan orsaka dödlig diarré) och varicella (vattkoppor) är andra vanliga tillval.

”Rotavirus infekterar nära alla före 3 år”

– Rotavaccin är ett bra vaccin för till exempel barn med underliggande sjukdomar eller för dem som ska bosätta sig utomlands, särskilt i utvecklingsländer. Varicellavaccinet ges i Sverige också i första hand till barn med underliggande sjukdomar, som riskerar att bli svårt sjuka i vattkoppor, men även friska barn kan vaccineras om föräldrarna gärna vill. En nackdel med vaccinet är att immuniteten kan bli sämre än efter naturligt genomgången sjukdom, vilket kan öka risken att få vattkoppor i vuxen ålder, säger Carl Granert.

LÄS OCKSÅ: Vattkoppor: Symptom, vaccin – och det händer om du får det som gravid

Nya vaccin i vaccinationsprogrammet

Framöver kommer Socialstyrel­sen troligen att utreda om rota- och varicellavaccin ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet. Ett förslag på att hepatit B ska inkluderas lämnades över till regeringen i december, men redan nu erbjuds det hos flera landsting.

År 2010 tillkom ett nytt vaccin i det svenska vaccinationsprogrammet. Det så kallade HPV-vaccinet skyddar mot två av de vanligaste typerna av humant papillomvirus, som på sikt kan leda till livmoderhalscancer. Vaccinet rekommenderas till flickor i åldern 10–12 år men många ifrågasätter varför inte vaccinet ges även till pojkar. Agneta Holmström säger att orsaken är att forskningsunderlaget för pojkar inte var tillräckligt stort när beslutet om vaccinet togs. Det kan dock ändras med tiden i takt med att forskningen går framåt.

LÄS OCKSÅ: Här är sjukdomarna i allmänna vaccinationsprogrammet