Dåligt för barns mentala hälsa att spela tv-spel? Inte enligt forskare på Columbia Mailman School of Public Health. De menar att mycket tv-spelande ger 1,75 gånger större chans till hög intellektuell förmåga.

Inte sällan pratar man om tv-spelens inflytande på barns hälsa. Och det är inte de förmodat positiva hälsoeffekter man syftar på, utan motsatsen. Men blir barn asociala och är det mentalt skadligt att spela mycket tv-spel? Inte enligt forskare på Columbia Mailman School of Public Health. De menar tvärtemot motsatsen!

Tv-spelande skapar hög intellektuell förmåga

Forskarna har tillsammans med sina kollegor vid Paris Descartes Universitet undersökt hur barns mentala hälsa, kognitiva och sociala förmågor påverkas av tv-spel, och kommit fram till att tv-spelande kan ha positiva effekter.

I studien delades barn in efter ålder, kön och antal barn i familjen, och forskarna kom fram till att mycket tv-spelande innebär 1,75 gånger större chans till hög intellektuell förmåga och 1,88 gånger större chans till god kompetens under skolgången. Det fanns i studien inget rapporterat fall av mentala hälsoproblem bland de som spelade mycket. Forskarna fann också att man kunde koppla mycket tv-spelande hos barnen, till mindre relationsproblem med kamrater, skrive Science Daily.

Barn som spelar tv-spel blir sociala

Resultaten av studien baserades på data från School Children Mental Health Europe, ett projekt som omfattar barn mellan sex och elva år. Föräldrar och lärare bedömde barnens mentala hälsa i ett frågeformulär och barnen själva svarade med hjälp av ett interaktivt verktyg. Lärarna bedömde framsteg i skolan. Studien visade att mycket tv-spelande var vanligast bland äldre pojkar som tillhörde mellanstora familjer. Barn till ensamstående eller lågutbildade mödrar spelade mindre tv-spel. Enligt föräldrarna spelade en av fem av barnen tv-spel mer än fem timmar per vecka.

– Tv-spel är ofta en fritidsaktivitet som kräver samarbete. Resultaten av den här studien visar att att barn som spelar mycket tv-spel kan vara sociala med vänner och integrerade i skolans umgänge. Vi varnar dock för tolkningar av resultatet, eftersom begränsningar av skärmtid är en viktig del av föräldrarnas ansvar för barnens skolgång, säger Katherine M. Keyes, professor i Epidemiologi på Columbia Mailman School of Public Health. Resultatet av studien publiceras i tidningen Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Vill du läsa mer sådant här? Följ mama på Facebook så missar du inget!

 

bylinemall_allman(2)