Sjukdomarna i allmänna vaccinationsprogrammet

Här är alla sjukdomarna som ingår i allmänna vaccinationsprogrammet i dag.

  • Difteri. En mycket smittsam och allvarlig halsinfektion. Bakterien kan ge livshotande skador på bland annat hjärta, njurar och nervsystem och orsaka kvävning hos barn.
  • Stelkramp. Bakterien producerar ett starkt gift som orsakar svåra kramper och andningsförlamning, ofta med dödlig utgång.
  • Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion. Hostan är svår, kan pågå i flera månader och medföra följdsjukdomar som lunginflammation. För spädbarn kan sjukdomen vara livshotande.

Trippelvaccinet mot difteri, stelkramp och kikhosta ges till barn vid 3, 5 och 12 månaders ålder, samt vid 5–6 år och 14–16 år för barn födda 2002 eller senare, alternativt 10 år för barn födda före 2001.

  • Polio orsakar förlamning och kan i värsta fall vara livshotande. Sjukdomen var vanlig i Sverige under tidigt 1900-tal, men finns nu kvar i ett fåtal länder i Afrika och Asien.

Vaccinet ges till barn vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

  • Hib (haemophilius influenzae typ b) är en bakterie som kan orsaka allvarliga infektioner med snabbt förlopp, framför allt hos små barn. Risken för dödlig utgång vid hjärnhinneinflammation och blodförgiftning är fem till tio procent. Överlevande kan få bestående skador som dövhet eller krampanfall.

Vaccinet ges till barn vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

  • Pneumokocker är bakterier som kan orsaka lindrigare infektioner som öron- och bihåleinflammation, men också orsaka allvar­liga och ibland livshotande sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Vaccinet ges till barn vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

  • Mässling är en mycket smittsam och ofta allvarlig virussjukdom som ger hög feber, hosta och utslag. Mässling kan leda till följdsjukdomar som hjärn-, öron- eller luftrörsinflammation och kan även ha dödlig utgång. Det finns ingen behandling mot mässling.
  • Påssjuka är en smittsam virussjukdom som drabbar spottkörtlarna och centrala nervsystemet. Hjärnhinneinflammation är en vanlig följdsjukdom till påssjuka. Den kan i sin tur orsaka bestående hörselskada eller dövhet. Pojkar som blir sjuka efter puberteten kan drabbas av testikelinflammation, som kan leda till sterilitet.
  • Röda hund är som regel en beskedlig virussjukdom för barn och vuxna, men om en gravid kvinna blir sjuk finns det risk för allvarliga skador på fostrets hjärna, hjärta, syn och hörsel.

Trippelvaccinet mot mässling, påssjuka, röda hund ges vid 18 månader samt 6–8 år för barn födda från 2002 alternativt 12 år för barn födda fram till och med 2001.

  • HPV står för humant papillomvirus och är ett sexuellt överförbart virus som kan orsaka livmoderhalscancer.

Vaccinet erbjuds till flickor födda 1999 eller senare, vid 10–12 års ålder. Det ges i tre doser.