Bihåleinflammation är ingen rolig historia för barn. Det ger ofta symptom som huvudvärk, feber och tryck i bihålorna. mama tipsar om vad du ska göra för att tackla sjukdomsförloppet.

Rent konkret innebär bihåleinflammation att en förkylning som redan bråkat med barnet nu har spridit sig från näsans slemhinna till slemhinnan i bihålorna. Detta leder inte sällan till en intensifierad smärta och kraftig snuva som ofta rinner bakåt.

Vanliga symptom vid bihåleinflammation

 • Ont i kinderna eller pannan.
 • Snuva, som ofta rinner bakåt, samt täppt näsa.
 • Sämre luktsinne.
 • Smärta i tänderna i överkäken.

Källa: Vårdguiden 1177

Ovanligt att småbarn smittas

Att barn under sex år drabbas av bihåleinflammation hör till ovanligheterna eftersom de i så tidig ålder inte fått fullt utvecklade bihålor. Däremot kan de få infektioner i silbenshålorna, vilket kallas för etmoidit. Symptomen vid etmoidit liknar de som uppstår vid en lättare förkylning, plus svullnad över barnets ögonen.

När ska jag söka vård?

 1. När barnet fryser kraftigt och har hög feber
 2. När barnet verkar svagt och har stel nacke
 3. När barnet har kraftig värk över pannan eller vid näsroten
 4. När barnet blir rött och svullet i huden kring ögat.

Källa: Vårdguiden 1177

Ont i bihålorna? Då hjälper nässpray

En räddare i nöden vid bihåleinflammation är receptfri avsvällande nässpray som kan hjälpa mot svullnaden i slemhinnan. Dessutom kan nässpray med kortison dämpa inflammationen vilket kan göra sjukdomsförloppet kortare.

Näsdukar är bra att ha framme när barnet har bihåleinflammation

Hur många näsdukar har gått åt idag?

Vad är en bihåla? 5 fakta

 1. Bihålorna är luftfyllda hålrum i ansiktets skelett.
 2. Alla bihålor har förbindelse med näsans hålrum.
 3. Bihålorna är täckta med slemhinnor, precis som näsan.
 4. Om virus fastnar på slemhinnan börjar kroppens immunförsvar producera antikroppar och slem som försvar.
 5. Det finns bihålor i pannan, överkäken och silbenet.

Källa: Vårdguiden 1177

Öroninflammation eller bihåleinflammation?

Eftersom bihålor finns i pannan, överkäken och silbenet – som skapar ögonhålan – är det inte ovanligt att man som drabbad av bihåleinflammation känner ett tryck över öronen och därmed misstar sjukdomen för öroninflammation. Därför är det vanligt att man vid ett läkarbesök även testas för öroninflammation för att säkerställa att inflammationen inte spridit sig dit. (Källa: Vårdguiden 1177)