Waldorf

Inom Waldorf-pedagogiken är leken viktig, att lära sig räkna och läsa får barnen göra i skolan.

Waldorf är både pedagogik och filosofi, med antroposofin som grund. Den sträcker sig genom hela skolan. Man använder begrepp som tanke-känsla-vilja med målet att utveckla hela människan.

Färg jobbar man medvetet med, på förskolan har man till exempel nästan bara varma färger för att barnen ska uppleva världen som trygg. De håller på mycket med hantverk i naturmaterial som bivax, trä och ull. Men leken är också viktig och leksakerna är enkla för att barnen ska få använda sin egen kreativitet. Inom Waldorf behåller man barnen i leken länge. Att lära sig läsa och räkna får vänta till skolan.

Läs mer på waldorf.se.