Ur & skur

På en förskola med Ur & skur-profil vistas man utomhus en stor del av tiden, oavsett väderlek.

En variant ur Friluftsfrämjandets verksamhet. Stor del av tiden tillbringas utomhus – i ur och skur, som namnet säger.

Man använder sig av det som finns i naturen, både till lek och lär. Tanken är att ge barnen en positiv känsla för naturen. Och färre infektioner får man på köpet.

Läs mer på friluftsframjandet.se/iurochskur.