Organisationen Action Against Hunger ville belysa problemet med barn i världen som svälter. Därför bjöd man in 20 barn att delta i ett experiment. Kolla vad barnen gjorde.