Okej, ni är friska och kära och har inga planer på att separera. Men det skadar inte att se över vad som händer med ekonomin om du skulle bli ensam med barnen.

HJÄLP! OM DU av en händelse blir ensam ska du själv klara utgifterna för ett hem. Framför allt är det utgiften för boendet som ökar vid en separation. Men också utgifter som försäkringar, tv, dagstidning och liknande ökar, eftersom du ensam måste stå för räkningarna. Kanske har du inte längre råd med bil. Ofta har utgifterna blivit både högre och fler under tiden med familj. Räkna på din budget och dra ner på förväntningarna i början. Se till att bygga upp en sparbuffert så att du har svängrum för oförutsedda händelser och saker du vill göra.

– GIFT ER! Det är vid separation som skillnaderna mot samboskap blir tydliga. Den som är sambo kan bara begära bodelning av gemensam bostad och bohag – alltså det ni köpt för att använda ihop. Alla andra tillgångar behåller den som står som ägare till det, till exempel sparande, bil och båt. Sambor ärver inte varandra. Det är barnen som ärver värdet av halva gemensamma bostaden och bohaget, samt övriga tillgångar som stod i den avlidnes namn. Gifta ärver varandra framför gemensamma barn. Om man har skrivit äktenskapsförord för att man ska kunna behålla viss egendom själv vid skilsmässa, så ärver maken/makan ändå sådana tillgångar.

– SE TILL ATT NI båda är delaktiga i familjens ekonomiska beslut och dela på föräldraledighet och eventuell deltid. Den som
arbetar deltid tappar inte bara lön, utan även avsättningar till pensionen. Exempel: Om du tjänar 25 000 kronor i månaden och går ner till att jobba 75 procent, så tappar du drygt 1 400 kronor i avsättning till allmän pension och tjänstepension varje månad, efter att det yngsta barnet har fyllt fyra. Se i så fall till att ni har ett extra pensionssparande för dig.

– OM NI HAR STORA LÅN på huset kan det vara värt att teckna en försäkring. Det kan vara avgörande för din möjlighet att bo kvar om du blir ensam med barnen på grund av dödsfall. Det finns olika alternativ på försäkringar, exempelvis grupplivförsäkring, bolån med livskydd eller vanlig livförsäkring. Men ta först reda på vad ni omfattas av, efterlevandeskyddet till barnfamiljer från det offentliga, tillsammans med olika
avtalsförsäkringar, är omfattande.

– SKAFFA LIVFÖRSÄKRINGAR. Extra viktigt om ni är gifta och en av er eller båda har barn som inte är gemensamma. Detta gäller även dem som är sambo och har barn, oavsett om de är gemensamma eller inte. Med hjälp av livförsäkringen kan man lösa ut de barn som ärver sin förälder
direkt.