Snack & Lek

En fika på babycafeét, mamma?

Föräldragrupper, organiseras av din lokala BVC.

Babycafé, ordnas bland annat av Svenska Kyrkan och frikyrkor.

Spädbarnsgrupper, 0-6 månader, Svenska Kyrkan och frikyrkor.

Öppen förksola, kontakta din kommun, även vissa kyrkor har öppen förskoleverksamhet.