Amning, föräldraledighet och karriär. Visst har du någon gång fått erfara –på ett eller annat sätt – hur mammor fördömer andras sätt att vara just mammor? Kanske behöver vi alla se det här och påminnas om att alla mammor strävar efter samma sak - sina barns bästa.