Reggio Emilia

Fakta om Reggio Emilia.

Reggio Emilia är ingen pedagogik utan en filosofi.

Man pratar om de tre pedagogerna: (1) Barnet, som är kompetent att utforska världen – själv eller tillsammans med andra, (2) pedagogen, som ska se det individuella barnet, och (3) miljön, som ska uppmuntra forskandet och lärandet i leken.

Projekt som barnens funderingar, deras frågor och teorier ska driva pedagogiken. Pedagogerna dokumenterar mycket och lyssnar in vart barnet är på väg i utvecklingen. Ofta finns en ateljerista anställd som ansvarar för den skapande verksamheten.

Läs mer: Guide: Reggio Emilio, Montessori och alla förskolepedagogikerna