Går ni i tankarna att skaffa ett syskon till kiddot? Platsen i syskonskaran påverkar både personligheten, och kan även vara avgörande för kommande relationer. 😉 Observera att personlighetsdragen bör tas med en nypa salt!

Även om flera barn har exakt samma föräldrar så kan deras uppväxt ändå skilja sig från syskonens. Det har forskats mycket i frågan kring placering i syskonskaran och man har säkert kunnat konstatera att föräldraras uppfostran ser olika ut för de olika barnen. Dessutom har barnen de andra syskonen och deras position att ta ställning till. Det skapar helt enkelt lite olika personlighetsdrag hos barnen.

Självklart är detta inget facit på individnivå, men det går faktiskt att hårdra lite och se olika egenskaper hos barn beroende på om de är störst, minst eller mittemellan.

– Förutom antalet syskon, och deras ålder är fördelningen av flickor och pojkar i familjen avgörande för barnets position. Man kan också se en koppling till hur mammans och pappans egna syskonförhållanden påverkar hur de behandlar sina egna barn, säger beteendevetaren och småbarnspedagogen Elisabeth Schönbeck, till Trygg Hansa.

Hur är äldsta barnet i syskonskaran?

Stereotypa egenskaper: Ansvarfull, ambitiös och en bra ledare

Varför? I början av livet behöver inte det äldsta barnet tävla om föräldrarnas uppmärksamhet. En start utan konkurrens innebär att föräldrarnas tid och fokus helt är riktat mot det här barnet. När det är dags för ett yngre syskon att komma till världen brukar storasyskonet vilja ta hand om sitt syskon och blir därför ansvarstagande och beskyddande.

Forskarna vid University of Illinois har även gjort en studie som visar på att äldsta syskonet i syskonskaran är lite (men väldigt lite) smartare än de yngre syskonen.

Läs mer: 17 bevis på att det suger att vara småsyskon

Hur är mellanbarnet i syskonskaran?

Stereotypa egenskaper: Nogrann med rättvisa, social och medlande

Varför? Eftersom föräldraras uppmärksamhet ofta pendlar mellan det äldsta och yngsta barnet brukar mellanbarnen bli väldigt bra på att hitta sin bekräftelse på annat håll. Mellanbarn är ofta sociala, har många vänner och är duktiga på att förhandla.

Hur är småsyskonet då?

Stereotypa egenskaper: Charmör, orädd och frisinnad

Varför? När yngsta barnet kommer har familjen ofta det bättre ställt ekonomiskt. Dessutom är föräldrarna ofta mindre stränga med det yngsta barnet. Det i kombination med mycket uppmärksamhet leder till att det yngsta barnet ofta känner sig trygg och fri.

Källa: Aftonbladet

Enligt en undersökning från YouGov i Storbritannien så anser sig dessutom de yngsta syskonen vara lite roligare än sina äldre syskon.

 

Vill du vara med i vår mammagrupp de luxe på Facebook? För fler intressanta, roliga och starka artiklar, följ oss även där!

Hannah W Almerud

NUVARANDE Lite smartare eller lite roligare? Platsen i syskonskaran spelar roll
NÄSTA Kajsa botades från MS: ”Målet var att barnen skulle få en frisk mamma”