Kommunal förskola

Det pedagogiska arbetet på en kommunal förskola leds av varje förskolechef.

Man kan inte säga att den kommunala ­förskolan har en speciell pedagogik. Det ­pedagogiska arbetet leds av varje förskolechef och hur det utformas varierar, många är till exempel Reggio Emilia-inspirerade. Förskolan har en läroplan (det gäller även för privata dagis) som i korthet går ut på att stimulera barns utveckling och lärande, utgå från deras behov av trygghet och ha en helhetssyn på barnen.

Hur den efterföljs varierar från kommun till kommun. Men man ska veta att internationellt sett är den svenska förskolan oerhört bra.