I ett försök att göra ett övergångsställe mer säkert för fotgängare ersatte bilföretaget Smart den röda gubben i ett trafikljus mot en lite mer interaktiv version. I ett närliggande bås fick personer dansa framför en kamera och deras rörelser överfördes direkt till den röda gubben - något som helt klart blev populärt.