Sedan ett par år tillbaka är 21 mars World Down Syndrom Day. Dagen är till för att öka medvetenheten och förståelsen för alla personer som har diagnosen. Det här fina klippet kan nog ge ganska många en tankeställare.