Många reklamkampanjer riktade mot föräldrar fokuserar nästan enbart på mamman och nu tycker Dove att det är dags att tänka lite på papporna istället. Videon må kanske vara en smula amerikansk men gav mig ändå både en fin känsla i magen och en liten tår i ögonvrån.