Att diska för hand kan motverka uppkomsten av allergier, visar en ny svensk studie från Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Disk som diskas för hand innehåller nämligen fler mikrober (d v s fler bakterier och andra organismer) än disk som diskats maskinellt.

Studien, som publicerades i tidskriften Pediatrics, visar att barn som utsätts för mikrober tidigt i livet får ett starkare immunförsvar – något som i sin tur kan motverka uppkomsten av astma, allergier och eksem.

Enligt studien, som utfördes på över tusen svenska barn mellan 7 och 8 år, hade enbart 23% av barnen i familjer som handdiskar besvärats av eksem. I familjerna som använde sig av diskmaskin låg siffran på 38 %.

Överläkare Bill Hesselmar, som står bakom studien från Drottning Silvias Barnsjukhus, menar att våra allt renare uppväxtmiljöer kan vara en bidragande orsak till det ökande antalet allergier bland barn. Eftersom maskindisk är mer effektiv än handdiskning, finns det kvar färre bakterier på tallrikar och bestick som diskats maskinellt, något som får en direkt effekt på immunförsvaret.

”Om du utsätts för mikrober tidigt i livet, stimulerar du immunsystemet på olika sätt, så att det blir starkare” förklarar Hesselmar i en artikeln i den brittiska tidskriften Time.

Barn som under lång tid utsätts för en högre andel bakterier genom att äta från handdiskade tallrikar och bestick, utvecklar därmed ett starkare immunförsvar och kan på bättre stå emot allergier.

Tidigare forskning visar att barn som växer upp med husdjur, äter mycket fisk samt bor på bondgård, löper en mindre risk att utveckla allergier. Nu sällar sig alltså också handdiskning till samma lista.

Visst är det smidigt med diskmaskin – men det finns även fördelar med att diska för hand!