Sonen vill ta bilen, men pappa tänker att de ska gå. Och det blir som pappa tänkt tack vare lite enkel omvänd psykologi. :-)