Den här lilla pojken verkar redan ha framtiden utstakad för sig... ;-)