Det bor 400 personer på Mount St. Vincents äldreboende i Seattle, USA. Varje dag umgås de med över 125 barn. Äldreboendet är nämligen en förskola också.

Att bli gammal kan innebära att man känner sig socialt isolerad, vilket forskare kopplar ihop med ökad risk för depressioner, demens och andra hälsoproblem.

Och det är just de äldsta, som ofta förlorat sina närmsta relationer, som känner sig särskilt ensamma, visar forskning Statistiska Centralbyrån.

Men vad händer om samhällets äldsta tillbringar sina dagar med samhällets yngsta?

alderdomshem-hander

 

I ett år har dokumentärfilmaren Evan Briggs följt barnen och de boende på Mount St. Vincents äldreboende och förskola.

clownis

 

De äldsta barnen på förskolan är fem år gamla, medan snittåldern för de äldre är 92. De delar varken en framtid eller ett förflutet, men tar vara på nuet tillsammans så gott det går.

alderdomshem-clown

 

”Medan jag filmade slog det mig hur ålderssegregerat vårt samhälle blivit, och hur mycket vi alla förlorar på det,” säger Evan Briggs.

alderdomshem-regnbage

 

”Möjligheten att umgås med barnen fick de äldre att känna sig yngre på ett sätt, och gav dem en känsla av mening.”

alderdomshem-forskola-puff

 

Som en av de boende uttrycker det: ”När du bryr dig om någon och de ger dig något tillbaka, det känns verkligen i hjärtat.”

boende

 

Mount St. Vincent har fört samman barn och äldre i 23 år och Briggs beskriver det hon sett som ett ”win-win”-projekt.

alderdomshem-barn

 

Den slutsatsen har fler kommit till: I en studie från 2007 såg forskare att barn som gått på St. Vincent var tryggare i sig själva, presterade bättre akademiskt och hanterade sociala situationer bättre än genomsnittet.

alderdomshem-tant

 

Evan Briggs siktar nu på att hennes crowdfundade film ”Present Perfect” ska bli klar till 2016 – så att fler ska kunna ta del av barnens och de äldres resa tillsammans.

Här kan du läsa mer om projektet.

Vill du se mer sånt här? Följ Mama på Facebook så missar du inget!