När det här klippet spelades in var Jessica 4 år gammal, men redan bra mycket visare än många av oss. Varför inte börja varje dag med att säga det här till sig själv i spegeln? :)