Lider du av ont i ryggen, nacken eller av kronisk smärta?

Att ständigt ha ont i kroppen tär på både humör och fysik. Den vanligaste metoden att lindra smärta på är med hjälp av olika mediciner, trots att många är oroade för biverkningarna. Men det finns alternativ smärtlindring! Här är 5 smarta tips till dig som vill undvika läkemedel!

Var femte svensk lider av smärta, enligt en smärtundersökning Philips genomförde tidigare i år. För de som lider av smärta dagligen blir hela livet påverkat – jobb, sociala aktiviteter och familjelivet.

Med smärta kommer också koncentrationssvårigheter och sömnproblem. Den drabbade känner sig konstant trött och upplever ofta att smärtan begränsar livet. Många (83 % av de tillfrågade) känner att smärtan kontrollerar deras liv.

Trots att läkemedel är det vanligaste sättet att lindra smärtan på enligt undersökningen, uttrycker hela 75 % av de tillfrågade en oro för biverkningarna. Oron är också välbefogad. Överdosering av preparaten har ökat med hela 40 % sedan 2009, då paracetamol började säljas i livsmedelsbutiker*.

piller

Men det finns läkemedelsfria alternativ till smärtlindring, både traditionella metoder som använts under lång tid, samt metoder sedan tidigare använts inom vården, men nu är tillgängliga för egenbruk.
Vilka metoder finns för att lindra smärtan utan läkemedel?

Värme
Värme är ett traditionellt sätt att motverka smärta. Värmen ökar blodcirkulationen vilket får muskler och leder att slappna av och ökar rörligheten.
Exempel på värmebehandling är vetekudde, värmeflaska, värmeplåster och liniment.

run

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet förebygger inte bara smärta utan har en uppvisad smärtlindrande effekt.
Aktiva personer har högre smärttolerans än personer som är inaktiva.
Förutom smärtlindring så ger fysisk aktivitet förbättrad prestationsförmåga, stresshantering, stämningsläge och sömn. Hos en sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat kan man få träningsprogram som är skräddarsydda utefter sin egen förmåga och situation.

tens

TENS
TENS står för transkutans elektrisk nervstimulering och är en beprövad och kliniskt bevisad metod för att lindra smärta främst i muskler, leder och nerver.
TENS sänder svaga elektriska impulser genom huden för att blockera kroppens egna smärtsignaler till hjärnan. Impulserna frigör även kroppens eget smärtlindringshormon, endorfiner.
TENS-apparater erbjuds inom vissa landsting, men produkter finns även att köpa på apotek.

akupunktur

Akupunktur
Akupunktur är en tusenårig metod som fungerar genom att öka genomblödningen där nålen sitter, så att muskeln slappnar av och smärtimpulserna hindras från att nå fram till hjärnan. Metoden leder också till att kroppen frigör endorfin.
Den kliniska effekten av akupunktur är omdebatterad, men metoden används återkommande för behandling av ländryggssmärtor. Effekten är dock kortvarig.
Du kan få akupunktur antingen hos privata aktörer eller inom hälso- och sjukvården, så som läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Det krävs dock att vårdpersonalen i fråga har genomgått en utbildning för detta.

ACT
(Acceptance Commitement Therapy)
ACT är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi, där man jobbar med att hantera tankar och känslor kring smärtan. Människor med kroniska smärtproblem hamnar ofta i onda cirklar som bidrar till att livskvaliteten minskar och ångest, depression och smärtupplevelse ökar.
Fokus ligger på att se smärta som en naturlig del av livet och inget som vi kan botas från. Metoden har vetenskapligt stöd när den används inom vården men erbjuds även av ett antal livscoacher.

tens1

Philips Pulse Relief
Philips har i samarbete med sitt forskarteam utvecklat en ny TENS-apparat, Philips PulseRelief, för lindring av muskel-, led- och nervrelaterad smärta.
TENS fungerar genom att man tillför svaga elektriska impulser över huden för att nå nerverna. Dessa impulser blockerar omedelbart smärtsignalen från att nå hjärnan. Dessutom triggar de elektriska impulserna kroppens egen produktion av smärtlindringshormonet endorfin.
PulseRelief går att använda på flera delar av kroppen, exempelvis smärtutsatta områden som skuldror, rygg samt knän. Metoden är kliniskt bevisad och lindrar smärtan omedelbart – helt utan läkemedel.

bord

PulseRelief är trådlös, laddbar och appbaserad.
Den tillhörande appen laddas ned till mobilen och genom den kan du välja mellan 20 olika behandlingsprogram, styra strömstyrkan och föra dagbok gällande smärtnivå, sömnkvalitet, aktivitetsnivå och genomförda behandlingar. Appen finns tillgänglig för både iOS och Android.

tele

Philips PulseRelief säljs på Kronans Apotek och Apoteket.se och har en 30-dagars prova-på-garanti.
Vill du veta mer om smärtlindring med TENS? Läs mer här!

 

* Tidningen ”Läkemedelsvärlden” 2015-04-29 skriven av Jonas Sandstedt