I annonssamarbete med PLAN INTERNATIONAL

Många barn i är lever under våld och diskriminering. Och särskilt utsatta är flickorna. Men det finns sätt som du kan vara med och bidra till en bättre värld för dessa flickor, redan idag.

N

är du blir förälder kan det kännas extra svårt att se barn fara illa. Det är som att något väckts till liv, och ofta är det svårt att inte jämföra med sina egna älskade barn.

Som mamma och kvinna kan du göra skillnad – redan idag! Var med och bidra till en bättre framtid för våra flickor. Och bli en del av ett stort systerskap som sträcker sig över hela världen.
Det är lättare än vad du kanske tror att faktiskt göra skillnad.

Att hjälpa en flicka förändrar allt

Det är enkelt att bli flickafadder. Men du gör jättestor skillnad för flickor världen över. Det tar bara någon minut och effekten lever länge. Börja här – så förändrar vi världen tillsammans!

Grunden i att förändra livet för utsatta barn är att satsa på flickorna. Det sätter fart på utvecklingen även för pojkar och vuxna. Flickor som får ha sina kroppar och livsdrömmar i fred och som får utbilda sig blir starka tjejer. Och starka tjejer ger starka samhällen. Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Bland annat för att barn i låginkomstländer (precis som ditt barn en gång kommer få göra) själva ska få välja när eller om de vill gifta sig och skaffa barn. Att de ska slippa utsättas för sexuella övergrepp och att de får fullfölja sin utbildning.

Starka flickor ger starka samhällen. Du kan vara med om att förbättra flickors villkor redan idag.

Så är du med och stoppar könsstympning

Könsstympning är grovt våld mot flickor som är kopplat till diskriminering av flickor i de kulturer och samhällen där det är vanligt. För de utsatta flickorna ger könsstympningen upphov till stort lidande. Ändå är det här något som fortfarande pågår runtom i världen – tre miljoner flickor utsätts varje år. Föräldrar för denna våldsamma tradition vidare till sina döttrar och så fortsätter det år efter år. Genom att bli flickafadder är du med och arbetar för att påverka olika länders lagstiftning och attityder för att få stopp på könsstympningar.

Fortfarande saknar många flickor runt om i världen makt över sina egna liv och kroppar. De tvingas att gifta sig och bli mammor trots att de själva bara är barn.

Du kan medverka till att förhindra barnäktenskap

Att som elvaåring tvingas gifta sig med en 40 år äldre man går knappt att föreställa sig, men är verklighet för många flickor runt om i världen. Barnäktenskap innebär sexuellt våld och övergrepp mot flickor. Ofta blir flickorna gravida och föder barn medan de själva är barn, vilket är farligt för dem båda. Flickorna tvingas dessutom sluta skolan när de gifter sig.  Genom att stötta Plan International är du med och stärker flickors makt över sina egna kroppar, eftersom organisationen har som ett av sina fokusområden att förhindra barnäktenskap.

Låt ditt mammahjärta blomma och hjälp flickor i världen även om du har ont om tid. Det är lätt som en plätt.

Du gör en insats för flickors lika villkor

Plan International arbetar för de mest utsatta barnen med särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor. Som flickafadder är du med och förhindrar barnäktenskap, stoppar könsstympning och påverkar att alla barn ska ha rätt till utbildning. Svårare än så behöver det inte vara att göra en insats för fler barn än dina egna (och det kostar dig bara motsvarande fyra färskpressade juicer i månaden)!