Tävlingsregler

1. För att bilden ska synas på bästa sätt ska den vara i liggande format, inte stående. Den som anmäler sitt barn till tävlingen ska vara målsman för barnet och i de fall det är tillämpligt ha båda föräldrarnas godkännande för att anmäla sitt barn till tävlingen.

2. Den som laddar upp en bild måste vara målsman till för barnet.

3. Den som laddar upp en bild i mamas fototävling måste äga rättigheterna till bilden. mama förbehåller sig rätten att fritt publicera namn på föälder, barn och bild/bilder i mama, på mama.nu samt inom Bonnier AB.

4. Den som laddar upp en bild får inte skriva eller sprida något som strider mot svensk lag, som exempelvis hets mot folkgrupp eller barnpornografi. Uppvigling, personliga påhopp, ärekränkning och sexism är inte heller tillåtet. Sprid inte reklam för kommersiella produkter eller tjänster. Redaktionen förbehåller sig rätten att ta bort bilder som strider mot dessa regler eller/och kan anses som anstötliga, samt att korta ner eller redigera texten.

5. Angående uppladdning av anstötligt material: Observera att det är fullt möjligt att spåra från vilken dator en bild eller en text har laddats upp. Uppladdning av anstötligt material kan därmed anmälas.

6. Skatt på vinst betalas av vinnaren.