I en studie på svenska män som donerat sperma till landets infertilitetskliniker upptäckte forskarna att spermadonatorerna skiljer ut sig från män i allmänhet. De är bland annat mindre oroliga och mer självständiga än män i allmänhet.

Så här skiljer sig spermadonatorerna från mannen på gatan:

  • De är mindre oroliga.
  • De är mindre blyga och osäkra.
  • De är mer självständiga.
  • De tar större ansvar.
  • De är samarbetsvilliga.

43 procent av spermadonatorerna var gifta och 36 procent hade egna barn. I Sverige får man ingen ekonomisk ersättning för att donera sperma, och drivkraften är inte sällan osjälvisk.
– Ofta känner man någon som drabbats av barnlöshet och vill hjälpa andra i samma situation, säger Gunilla Sydsjö, professor i reproduktionsforskning och studiens huvudförfattare.

Källa: Liu.se/forskning.