Om man skyddar sig med solkräm från ung ålder minskar risken att drabbas av hudcancer med tio gånger. Det har amerikanska forskare nu lyckats bevisa, skriver TT.

Det är forskare vid Texas Biomedical Institute i USA som genomfört studien. I studien använde man sig av kortsvansad opussum. Vissa av djuren smörjdes med solskyddsfaktor 15 från ung ålder, samtidigt som de utsattes för ultraviolett strålning. Andra djur smörjdes inte alls.

Det visade sig att de djur som smörjdes med solkräm drabbades av väsentligt färre förstadier till malignt melanom när de blivit äldre, rapporterar nyhetsbyrån TT. Bland de djur som inte smörjdes var det tio gånger som många som drabbades.

– Vår slutsats är att solskyddsmedel bör användas konstant under hela barndomstiden, framför allt hos spädbarn. Cellerna hos barn delar sig oftare än vad de gör hos vuxna och det är under celldelningen som cellerna är särskilt sårbara, säger John Vendelberg, forskare, till Science Daily.